Band Song, Kureghor, Tasrif Khan, তাসরিফ খান

Tumi Kar Posha Pakhi Lyrics (তুমি কার পোষা পাখি) Kureghor

তুমি কার পোষা পাখি লিরিক্স Tumi Kar Posha Pakhi Lyrics by Tasrif Khan: Presenting Amar Hridoyo Pinjirar Posha Pakhi Re Lyrics from Kureghor Band. This song is sung by Tasrif Khan. Tumi Kar Posha Pakhi Lyrics is written by Azizul Dewan and Tasrif Khan from Kureghor band has covered this song. SingerTasrif Khan LyricsAzizul Dewan […]